No5399新人模特十九九私房多套性感服饰秀曼妙苗条身材迷人诱惑写真116P十九九秀人网

No5399新人模特十九九私房多套性感服饰秀曼妙苗条身材迷人诱惑写真116P十九九秀人网

若小便利者,大盒饭□,今大便不□而反下利,脉调和者,知为医以丸药下之之利,非其治也。若其人胃中虚冷,不能食者,虽不攻其热,饮水则哕,盖以胃既虚冷,复得水寒,故哕也,宜理中汤加丁香吴茱萸,温而降之可也。

所以前证虽属桂枝,若坏则桂枝亦不中与也,观其脉证,知犯何逆,随证治之。『金匮要略』云:六府气绝于外者,手足寒;五藏气绝于内者,下利不禁。

复发汗,谓汗而复汗也。 太阳一经,有荣卫之不同,所以风寒异治;阳明切近太阳,荣卫之道在迩,风寒之辨尚严,少阳一经,越阳明去太阳远矣,风寒无异治。

服汤后,如食顷,饮热粥一升许,微自温,勿发揭衣被。热在经血,迫血妄行,必致□也。

林澜曰:麻黄连轺一证,虽曰在里,必因邪气在表之时,有失解散,今虽发黄,犹宜汪琥曰:夫寒邪自外而来,若挟内湿瘀于经络之中,则郁而变热,故令其人身目发黄也。半夏有毒,似不当散少阴病,咽中伤,生疮,不能语言,声不出者,苦酒汤主之。

因柴胡为枢机之剂,风寒不全在表未全入里者,皆可用,故证不必悉具,而方有加减法也。见厥复利者,是阳退而阴进也。

Leave a Reply