Vol080嫩模筱慧眼镜OL私房黑色高叉连体内衣秀翘臀诱惑写真41P筱慧网红馆

Vol080嫩模筱慧眼镜OL私房黑色高叉连体内衣秀翘臀诱惑写真41P筱慧网红馆

其子亦饮数匙,三月而愈。不信,竟用前法,果两胫溃而色黯,疮口不敛,大便去后如痢,欲用治痢之药。

如寒热而痛,邪在表也,用人参败毒散。至十七日大便下脓血,疮痂而痊。

用田中冷水吞下十丸,小儿三五丸,须臾泻出。 治蛇虫刺人用猪牙中垢涂患处。

 凡痘疮盛作之时,必令心火有所导引,苟或毒瓦斯出而未尽,遂生烦躁,以生黑豆煎汤,或生犀磨汁饮之亦可。 黄柏膏治痘疮初出就涂面,则痘疮不生于面目,用之若迟,虽出亦稀。

无鲜者,用枯者煮饮亦可。一小儿十五岁,因用心太过,少寐惊悸,怔忡恶寒,先用补中益气汤、茯苓、酸枣仁、远志,恶寒渐止;又用加味归脾汤,惊悸稍安;又用养心汤而愈。

此阳气虚脱,非大补不可也,遂用人参一两煎服之,汗愈甚,手足并冷,再用人参二两、干姜二钱煎服,良久汗乃稍止,再剂诸症顿愈,却用补中益气汤加人参五钱,数剂而愈。一小儿漫肿坚硬,肉色不变,此阳气虚而不能成脓也,用托里散、如圣饼,肿起色赤;用托里消毒散,而脓成针之;用八珍汤加肉桂渐愈。

Leave a Reply