No2504嫩模淼淼小姐姐呀私房古韵旗袍配蕾丝袜真空侧露豪乳诱惑写真35P淼淼小姐姐呀秀人网

No2504嫩模淼淼小姐姐呀私房古韵旗袍配蕾丝袜真空侧露豪乳诱惑写真35P淼淼小姐姐呀秀人网

用地黄丸以滋肾一小儿滞颐,面青,手按其腹则叫痛,此夹食与惊也,用异功散加枳实、升麻,二剂而愈。虚濡者有气,又主慢惊。

 若肝经风热而目直等症,用柴胡栀子散以清肝火;加味四物汤,以养肝血。 若因父母曾服燥剂而致者,用四物、麦门、甘草。

一小儿吐舌流涎,余谓心脾有热。 每服一二丸,荆芥生姜汤下。

又曰∶诸脉者,皆属于目。 一小儿发热懒食,小便良久变白,余用四味肥儿丸即愈。

朝用地黄丸加五味子,夕用补中益气汤,其泻顿止,却专服前丸,不两月声亮而愈。后饮食过多,复作呕泻,或治以保和丸,反加寒热发搐,此脾土复伤,而肝木所侮也。

或乳母命门火衰,儿饮其乳致前症者,子母并宜服之。服抱龙、泻青二丸而愈。

Leave a Reply