U233白雪超高清写真套图64P白雪尤果网

U233白雪超高清写真套图64P白雪尤果网

仲景深通造化之微,知附子之力能补先天欲绝之火种,用之以为君。阳不调之人,用此方,桂、甘、姜、枣宜重,稍加白芍以敛阴;阴不调之人,芍药、甘、枣宜重以调阴,少加桂以宣阳。

夫兵荒之后,人多病疫,固在人事,不在天时。然不舍洁古静而得之为中暑,仍用大顺散,盖不知洁古所论,乃避暑贪凉,有意违时致病,不可名暑也。

答曰:此膀胱之元阴不足,为邪火所灼,乃太阳腑症之甚者也。若一旦病瘴,当攻发,则虚羸而不能堪。

五内得太和之气,自臻康豫。问曰:每日早饭后即咳吐黄痰数口,五心潮热,心烦、口渴,大热饮冷,六脉细、数者,何故?

如大、小建中与此方,皆桂枝汤之变局也。盖未考《内经》大易之旨。

有道人钟针,因睹此患,曰:可饵豨莶丸必愈。故凡一切阳不化阴,阴气发腾之症,皆可以本方施治。

Leave a Reply