No4776模特鱼子酱Fish三亚旅拍少女拍摄主题性感蕾丝内衣完美诱惑写真83P鱼子酱秀人网

No4776模特鱼子酱Fish三亚旅拍少女拍摄主题性感蕾丝内衣完美诱惑写真83P鱼子酱秀人网

若兼痰壅气急声小,探吐不出者险。 (加味归宗汤)当归尾赤芍药元参大黄生羌活荆芥穗青皮炒穿山甲炙生地 东山查牛蒡子炒研木通水煎服。

每服七十丸,空心温酒送下,久服除根。  外俱用木香饼熨法,消之甚效。

痘疮干哕病势沉,毒热上逆正虽禁,实热橘皮竹茹剂,虚寒丁香柿蒂神。如火大太干则汞走,如不干则药倒下无用,其难处在此。

(凉血解毒汤)当归生地黄紫草丹皮红花连翘去心白芷川黄连甘草生枯梗 引加灯心水煎服。如痛者,加乳香、没药以定痛。

男子自十六岁后,皆谓之年长,嗜欲,情开,元精走泄,又遇痘毒之火冲炽,则真阴亏损,水虚不能制火,故每至行浆之际,口渴心烦,鼻衄咽痛,不能成脓,结痂者有之,治者不可妄用寒凉,五六日前只宜参麦清补汤调治,至七八日如脓浆不行,急宜攻浆,以参归鹿茸汤,内调鸡冠血酒治之,(参麦清补汤)当归川芎花粉白芍酒炒生地人参生黄耆前胡桔梗牛蒡子炒研生甘草红花南山查麦冬去心引用生姜水煎服。 虚人患此,易于成漏。

(桂枝羌活汤)羌活防风桂枝甘草生引用生姜水煎服。陈皮厚朴姜炒赤茯苓苍术米泔水浸炒猪苓泽泻白术土炒里实作泻胃苓治,陈皮厚朴赤茯苓,苍术猪苓并泽泻,减桂倍术效无穷。

Leave a Reply