h工囗全彩里番库18禁无遮挡

h工囗全彩里番库18禁无遮挡

盖肺金司降,外主皮毛;肺朝百脉,通调水道,下输膀胱。 若伤风手足并冷,吐痰咳嗽,吐泻腹胀,此脾肺气虚,用五味异功散实脾气,加防风、升麻散外邪。

 癫痫劳瘵,用补中益气汤。余曰∶症在脾阴,土喜温和而恶寒湿,前所用药,悉属沉阴,复伤其生气,故病愈甚也。

后因惊寒热,寅卯时益甚,小便频数,久而不愈,此肝火血虚,先以小柴胡汤加白术、茯苓、当归二剂,顿止,又用地黄丸而愈。更用南星微炮为末,米醋调,敷绯帛,烘热贴之,其柏子仁散、三辛散、封囟散俱效。

清燥汤治小儿自汗,或因热伤元气,大小便秘涩。 中气虚寒者,前方加炮姜。

 胃气虚不能运化水谷者,六君子加木香。骨节疼痛者,栀子仁汤。

 每服三四丸,温水下。此大人亦所当戒者,况小儿乎?

Leave a Reply