U093赵伊彤风情万种野玫瑰写真辑39P赵伊彤尤果网

U093赵伊彤风情万种野玫瑰写真辑39P赵伊彤尤果网

昧者不察,一见吐血,便以滋阴止血之品,希图速效,究意酿成死证。若专主祛风化痰,每每酿成脱绝危候,何也?

予谓形象虽异,其源则同,不必细分,总在阳火、阴判之而已。钦安不言之稳,知非饶舌点出,学者当亦豁然矣。

目下,世人畏附子、干姜,不啻砒毒,[眉批]世人畏姜、附,庸医误之也。 [眉批]淋之一证,责在精道。

法宜发汗行水为主,如小青龙汤,或麻黄汤加伏苓、泽泻之类。 鬼者,阴之灵,血之主也。

奈世人沉溺莫挽,深为可慨,兹特再即此方之理推之,与仲景之白通汤同法也;桂枝龙骨牡蛎汤同法也;大、小建中汤同法也;即与后贤之参附汤、封髓丹、阳八味皆同法也。发热身疼,脉浮紧者,当发汗。

病如桂枝证,头不疼,项不强,寸脉微浮,胸中痞硬,气上冲咽喉,不和息者,此为有寒。或素禀不足,而劳心太甚,则损心阳。

Leave a Reply